Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Φυλλάδιο Πληροφοριών

Το φυλλάδιο Πληροφοριών για τους θεατές.
Θα το βρείτε στα παρακάτω σημεία :
- Τεχνικό Έλεγχο
- Πανηγυρική Εκκίνηση
- Πλατεία Δημαρχείου Κυριακή πρωί
- Αρχή της Ειδικής Διαδρομής
- Ενδιάμεσους Κριτές