Κανονισμός - Road Book - Χάρτης


Στο παρακάτω Link θα βρείτε τον κανονισμό του αγώνα

Κανονισμός

Road Book 24o Rally Sprint ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Road Book 47ο Rally Sprint ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ


Πληροφορίες Βασικών Σημείων 24ου Rally Sprint ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Εκκίνηση : 40°31'22.9"N 22°12'15.9"E
 Τερματισμός : 40°33'46.7"N 22°06'53.5"E
Αρχηγείο Αγώνα - Γραμματεία : 40°29'47.5"N 22°13'52.5"E
Αφετηρία : 40°33'30.6"N 22°06'31.4"E
Τερματισμός (Flying) : 40°33'46.3"N 22°07'37.8"E
Ανασυγκρότηση Εισοδος : 40°33'49.4"N 22°06'57.0"E
Ανασυγκρότηση Εξοδος & Service In : 40°33'46.9"N 22°06'53.2"E
Service Out : 40°33'46.9"N 22°06'53.2"E
Πρόσβαση θεατών : 40°32'56.0"N 22°09'45.7"E

Πληροφορίες Βασικών Σημείων 47ου Rally Sprint ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Εκκίνηση - Τερματισμός : 40°31'22.9"N 22°12'15.9"E
Αρχηγείο Αγώνα - Γραμματεία : 40°29'47.5"N 22°13'52.5"E
Αφετηρία : 40°29'13.7"N 22°15'41.7"E
NEO*Τερματισμός (Flying) : 40°26'14.4"N 22°14'52.7"E
Ανασυγκρότηση Εισοδος : 40°29'01.9"N 22°15'17.3"E
Ανασυγκρότηση Εξοδος & Service In : 40°29'03.4"N 22°15'20.9"E
Service Out : 40°29'09.2"N 22°15'30.3"E
Πρόσβαση θεατών : 40°28'37.5"N 22°15'32.6"E

Χάρτης Διαδρομής 24ου Rally Sprint ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Χάρτης Διαδρομής 47ου Rally Sprint ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ