Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για 19ο Rally Sprint ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας μετά από έγκριση της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ, διοργανώνει το 26 & 27 Οκτωβρίου 2013 στο νομό Ημαθίας. Ο Αγώνας προσμετρά στο Κύπελλο Βορείου Ελλάδος και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α. Του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα (Δ.Α.Κ) και των παραρτημάτων του
Β. Του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ) και των παραρτημάτων του.
Γ. Της προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ καθώς και των εγκυκλίων της
Δ. Του Γενικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του
Ε. Του Ειδικού Κανονισμού του Οργανωτή και των παραρτημάτων του.